مقالات

سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬چیست؟

سردردی‭ (‬Headache‭) ‬که‭ ‬اصطلاح‭ ‬طبی‭ ‬آن‭ ‬سفالژی‭ ‬Cephalgia‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬شایع‭ ‬ترین‭ ‬شکایات‭ ‬درد‭ ‬موضعی‭ ‬بوده‭  ‬و‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬درد‭ ‬در‭ ‬ناحیهٔ‭ ‬سر‭ ‬است‭. ‬بعضاً‭ ‬درد‭ ‬گردن‭ ‬یا‭ ‬قسمت‭ ‬‭ ‬فوقانی‭ ‬کمر‭ ‬نیز‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سردرد‭ ‬تعبیر‭ ‬شود‭.‬

اکثریت‭ ‬سردردی‭ ‬ها‭ ‬شامل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کتیگوری‭ ‬ها‭ ‬میشوند‭:‬

۱‭ – ‬سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬Migraine Headache

۲‭ – ‬سردردی‭ ‬نوع‭ ‬تنشن‭ ‬Tension-Type Headache

۳‭ – ‬سردردی‭ ‬کلستر‭ ‬یا‭ ‬خوشه‭ ‬ای‭ ‬Cluster‭ ‬Headache

۴‭ – ‬سردردی‭ ‬های‭ ‬متفرقه‭ ‬Miscellaneous

در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬سردردی‭ ‬ها‭ ‬میتواند‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬حالات‭ ‬بسیار‭ ‬شدید‭ ‬باشند‭ ‬اما‭ ‬اکثریت‭ ‬قریب‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬سردردی‭ ‬ها‭ ‬سلیم‭ ‬بوده‭ ‬یعنی‭ ‬تهدید‭ ‬کننده‭ ‬حیات‭ ‬نمیباشند‭.‬

امروز‭ ‬در‭ ‬بارهٔ‭ ‬سردری‭ ‬مایگرن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬در‭ ‬بارهٔ‭ ‬انواع‭ ‬دیگر‭ ‬سردردی‭ ‬ها‭ ‬صحبت‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭.‬

مایگرن‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬شایع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬۳۹‭ ‬میلیون‭ ‬مرد،‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬کودک‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مبتلا‭ ‬اند‭.‬

میگرن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کرم‭ ‬خوردگی‭ ‬دندان‭ ‬و‭ ‬سردردی‭ ‬تنشی،‭ ‬سومین‭ ‬مرض‭ ‬شایع‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۲‭ ‬فیصد‭ ‬نفوس‭ ‬دنیا‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مصاب‭ ‬میباشند‭. ‬به‭ ‬عباره‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬۷‭ ‬نفر‭ ‬یک‭ ‬شخص‭ ‬سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬دارد‭.‬

گرچه‭ ‬سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬میتواند‭ ‬اما‭ ‬بیشتر‭ ‬کاهلان‭ ‬را‭ ‬مصاب‭ ‬میسازد‭.‬مایگرن‭ ‬نزد‭ ‬خانمها‭ ‬۲‭ ‬الی‭ ‬۳‭ ‬بار‭ ‬بیشتر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مردها‭ ‬واقع‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬اکثراً‭ ‬۷۵‭ ‬فیصد‭ ‬مصابین‭ ‬را‭ ‬زنان‭ ‬تشکیل‭ ‬میدهد‭.‬

عوامل‭ ‬ممکنهٔ‭ ‬مایگرن

فکر‭ ‬میشود‭ ‬که؛

‭- ‬ارثیت‭ ‬‭(‬Genetic‭)‬‭ ‬در‭ ‬بوجود‭ ‬آمدن‭ ‬مایگرن‭ ‬رول‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬زیرا‭ ‬که‭ ‬در‭  ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬ها‭ ‬دیده‭ ‬میشود‭.‬

• همچنان‭ ‬عوامل‭ ‬محیطی‭ ‬

• و‭ ‬شیوه‭ ‬یا‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬نیز‭ ‬رول‭ ‬دارد‭.‬

مایگرن‭ ‬چه‭ ‬اعراض‭ ‬دارد؟

مایگرن‭ ‬یک‭ ‬تشوش‭ ‬مغلق‭ ‬عصبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بصورت‭ ‬عمومی‭ ‬به‭ ‬۴‭ ‬مرحله‭ ‬مختلف‭ ‬تقسیم‭ ‬میشود‭. ‬

یک‭ ‬حمله‭ ‬تیپیک‭ ‬سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬۴‭ ‬مرحله‭ ‬‭(‬phase‭) ‬دارد‭:‬

۱‭- ‬مرحله‭ ‬پرودروم‭ ‬‭(‬Prodrome Phase‭)‬‭ ‬اعراض‭ ‬مخبرهٔ‭ ‬مرض

۲‭- ‬مرحله‭ ‬اورا‭ ‬‭(‬Aura Phase‭)‬

۳‭- ‬مرحله‭ ‬سردردی‭ ‬‭(‬The Headache Phase‭)‬‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬اعراض‭ ‬توأم‭ ‬باشد

۴‭- ‬مرحله‭ ‬پوست‭ ‬دروم‭ ‬‭(‬Postdrome‭)‬‭ ‬یا‭ ‬مرحله‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سردردی

وقوع‭ ‬اعراض‭ ‬نزد‭ ‬اشخاص‭ ‬میتواند‭ ‬مختلف‭ ‬باشد

پرودروم‭ (‬Prodrome‭):‬

نزد‭ ‬بسیاری‭ ‬اشخاص‭ ‬اعراض‭ ‬۲۴‭ – ‬۴۸‭ ‬ساعت‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬شروع‭ ‬میشود‭. ‬این‭ ‬اعراض‭ ‬میتواند‭ ‬شامل‭: ‬فاژه‭ ‬های‭ ‬مکرر،‭ ‬احساس‭ ‬خوشی‭ ‬یا

‭(‬Euphoria‭)‬،‭ ‬انحطاط‭ ‬روحی‭ ‬‭(‬Depression‭)‬،‭ ‬تخرشیت،‭ ‬اشتهای‭ ‬شدید‭ ‬به‭ ‬خوردن‭ ‬غذا،‭ ‬قبضیت‭ ‬و‭ ‬شخی‭ ‬گردن‭ ‬باشد‭.‬

اورا‭ (‬Aura‭):‬

‭ ‬یک‭ ‬مرحلهٔ‭ ‬گذری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬با‭ ‬سکته‭ ‬دماغی‭ ‬و‭ ‬تشوش‭ ‬دید‭ ‬مغالطه‭ ‬میشود‭. ‬حدود‭ ‬۲۵‭ ‬فیصد‭ ‬اشخاص‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬سردردی‭ ‬اورا‭ ‬دارند‭.‬

اعراض‭ ‬اورا‭ ‬میتواند‭ ‬شامل‭: ‬

روشنی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬نقطه‭ ‬های‭ ‬روشن‭ ‬یا‭ ‬چشمک‭ ‬زدن‭ ‬‭(‬Flashing‭ ‬lights‭)‬

خطوط‭ ‬کج‭ ‬و‭ ‬معوج‭ ‬‭(‬Zigzag lines‭)‬

تغییرات‭ ‬دید‭ ‬‭(‬Changes‭ ‬in vision‭)‬

بیحسی‭ ‬یا‭ ‬کرختی‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬سوزنک‭ ‬زدن‭ ‬در‭ ‬انگشتان‭ ‬دست،‭ ‬لب‭ ‬ها،‭ ‬زبان‭ ‬یا‭ ‬قسمت‭ ‬پائینی‭ ‬روی

شخص‭ ‬میتواند‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬عرض‭ ‬داشته‭ ‬باشد

اورا‭ ‬میتواند‭ ‬بعضاً‭ ‬حواس‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬درگیر‭ ‬سازد‭ ‬مانند‭:‬

ضعیفی‭ ‬مؤقتی‭ ‬عضلات

تغییرات‭ ‬گفتار‭ ‬‭(‬Changes in speech‭)‬‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اعراض‭ ‬میتواند‭ ‬بسیار‭ ‬ترسناک‭ ‬باشند‭.‬

اعراض‭ ‬اورا‭ ‬معمولاً‭ ‬۵‭ ‬تا‭ ‬۲۰‭ ‬دقیقه‭ ‬دوام‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬نادراً‭ ‬میتواند‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۶۰‭ ‬دقیقه‭ ‬باشند‭. ‬بصورت‭ ‬تیپیک‭ ‬با‭ ‬ختم‭ ‬اورا‭ ‬سردردی‭ ‬شروع‭ ‬میشود،‭ ‬مگر‭ ‬نزد‭ ‬بعضی‭ ‬اشخاص‭ ‬میتواند‭ ‬اورا‭ ‬بدون‭ ‬وقوع‭ ‬سردردی‭ ‬دیده‭ ‬شود‭.‬

اورای‭ ‬با‭ ‬اعراض‭ ‬عضلی‭ ‬ممکن‭ ‬دوام‭ ‬طولانی‭ ‬تر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

مرحلهٔ‭ ‬سردردی‭ ‬Headache‭:‬

درد‭ ‬سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬معمولاً‭ ‬بصورت‭ ‬تدریجی‭ ‬شروع‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬همینطور‭ ‬ختم‭ ‬حمله‭ ‬مایگرن‭ ‬نیز‭ ‬بصورت‭ ‬تدریجی‭ ‬است‭. ‬اکثراً‭ ‬سردردی‭ ‬یک‭ ‬طرفه‭ ‬است‭ ‬یعنی‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬سر‭ ‬را‭ ‬مصاب‭ ‬میسازد‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬نزد‭ ‬بعضی‭ ‬اشخاص‭ ‬میتواند‭ ‬دو‭ ‬طرفه‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬قسمت‭ ‬عقب‭ ‬سر‭ ‬را‭ ‬مصاب‭ ‬سازد‭.‬

سردردی‭ ‬تیپیک‭ ‬مایگرن

سردرد‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬خفیف‭ ‬تا‭ ‬متوسط‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬معمول‭ ‬کُند‭ ‬‭(‬dull‭)‬‭  ‬و‭ ‬ثابت‭ ‬‭(‬steady‭)‬‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬صورتیکه‭ ‬سردردی‭ ‬شدید‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬سیخ‭ ‬زدن‭ ‬‭(‬Throbbing‭)‬‭ ‬یا‭  ‬ضربانی‭ ‬‭(‬Pulsatile‭)‬‭  ‬میباشد‭.‬

سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬ممکن‭ ‬با‭: ‬روشنی‭ ‬شدید،‭ ‬عطسه،‭ ‬زور‭ ‬زدن،‭ ‬حرکت‭ ‬دوامدار،‭ ‬حرکت‭ ‬سریع‭ ‬یا‭ ‬شور‭ ‬دادن‭ ‬آنی‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬فعالیت‭ ‬فزیکی‭ ‬تشدید‭ ‬شود‭.‬‭ ‬بسیاری‭ ‬اشخاص‭ ‬کوشش‭ ‬میکنند‭ ‬با‭ ‬استراحت‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬تاریک‭ ‬و‭ ‬آرام،‭ ‬سردردی‭ ‬را‭ ‬تسکین‭ ‬دهند‭.‬

نزد‭ ‬کاهلان‭ ‬سردردی‭ ‬معمولاً‭ ‬چند‭ ‬ساعت‭ ‬طول‭ ‬میکشد،‭ ‬اما‭ ‬میتواند‭ ‬از‭ ‬۴‭ ‬ساعت‭ ‬تا‭ ‬۷۲‭ ‬ساعت‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬شبانه‭ ‬روز‭ ‬دوام‭ ‬نماید‭.‬

اعراض‭ ‬دیگر‭:‬

حملات‭ ‬مایگرن‭ ‬معمولاً‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬اعراض‭ ‬میباشد‭. ‬مانند‭: ‬دلبدی،‭ ‬استفراغ،‭ ‬حساسیت‭ ‬مقابل‭ ‬بوی،‭ ‬حساسیت‭ ‬مقابل‭ ‬روشنی‭ ‬‭(‬Photophobia‭)‬،‭ ‬حساسیت‭ ‬مقابل‭ ‬سرو‭ ‬صدا‭ ‬یا‭ ‬غالمغال‭ ‬‭(‬Phonophobia‭). ‬بعضی‭ ‬اشخاص‭ ‬مقابل‭ ‬تماس‭ ‬حساس‭ ‬میشوند‭ ‬‭(‬Sensitive to touch‭)‬‭ ‬یا‭ ‬حساسیت‭ ‬مقابل‭ ‬تماس‭ ‬که‭ ‬تماس‭ ‬عادی‭ ‬باعث‭ ‬درد‭ ‬میشود‭ ‬‭(‬Cutaneous‭ ‬Allogynia‭)‬‭.‬

همچنان‭ ‬ممکن‭ ‬کارهای‭ ‬عادی‭ ‬روزمره‭ ‬مانند‭ ‬شانه‭ ‬کردن‭ ‬موها،‭ ‬تراش‭ ‬کردن‭ ‬ریش،‭ ‬برس‭ ‬کردن‭ ‬دندان‭ ‬ها‭ ‬یا‭ ‬گذاشتن‭ ‬کانتکت‭ ‬لنز‭ ‬نزد‭ ‬شان‭ ‬باعث‭ ‬بوجودآمدن‭ ‬دردسر‭ ‬شود‭.‬

بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سردردی‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬خطرناک‭ ‬از‭ ‬سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سردردی‭ ‬ها‭ ‬تشخیص‭ ‬تفریقی‭ ‬گردد‭. ‬اعراض‭ ‬مایگرن‭ ‬تیپیک‭ ‬ممکن‭ ‬بسیار‭ ‬شدید‭ ‬و‭ ‬هشداردهنده‭ ‬باشد‭ ‬مگر‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬واقعات‭ ‬با‭ ‬ختم‭ ‬سردردی‭ ‬کدام‭ ‬تاثیرات‭ ‬منفی‭ ‬صحی‭ ‬دایمی‭ ‬بجا‭ ‬نمیگذارد‭.‬

مگر‭ ‬تغییرات‭ ‬در‭ ‬شکل‭ ‬یا‭ ‬تیپ‭ ‬معمول‭ ‬سردردی‭ ‬مانند‭: ‬زیاد‭ ‬شدن‭ ‬تکرر‭ ‬وقوع‭ ‬سردردی،‭ ‬زیادشدن‭ ‬شدت‭ ‬سردردی،‭ ‬یا‭ ‬شروع‭ ‬سردردی‭ ‬متفاوت‭ ‬میتواند‭ ‬علامت‭ ‬خطر‭ (‬Red Flag‭)‬‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬میتواند‭ ‬علامهٔ‭ ‬هشداردهندهٔ‭ ‬کدام‭ ‬تشوش‭ ‬جدی‭ ‬باشد‭.‬

علایم‭ ‬هشداردهنده‭ ‬‭(‬Red Flags‭)‬‭ ‬شامل‭:‬

سردردی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬انتان‭ ‬واقع‭ ‬میشود‭ (‬تب‭ – ‬لرزه‭ – ‬عرق‭ ‬شبانه‭ – ‬یا‭ ‬درد‭ ‬عضلی‭) ‬

سردردی‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬اشخاص‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬سرطان‭ ‬یا‭ ‬زنان‭ ‬حامله‭ ‬رخ‭ ‬میدهد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هم‭ ‬سردردی‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬کسانیکه‭ ‬بطور‭ ‬غیرمترقبه‭ ‬وزن‭ ‬باخته‭ ‬اند‭. ‬

‭ ‬اعراض‭ ‬دیگر‭ ‬هشداردهنده‭: ‬

سردردی‭ ‬با‭ ‬گیچی‭ ‬‭(‬Confusion‭)‬،‭ ‬،‌سردردی‭ ‬با‭ ‬دوبینی‭ ‬یا‭ (‬Double vision‭)‬،‭ ‬سردردی‭ ‬با‭ ‬جرنگس‭ ‬در‭ ‬گوش‭ ‬ها‭ ‬

‭(‬Tinnitus‭ ‬یا‭  ‬Ringing in the‭ ‬ears‭)‬،‭ ‬سردردی‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬شخی‭ ‬گردن‭ (‬Stiff neck‭)‬‭ ‬مننجیت،‭ ‬یا‭ ‬سردردی‭ ‬با‭ ‬ضعیفی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬بدن‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬بدلیل‭ ‬خونریزی‭ ‬مغزی‭ ‬باشد‭.‬

اگر‭ ‬شخص‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬علایم‭ ‬هشداردهنده‭ ‬فوق‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬زودترین‭ ‬فرصت‭ ‬با‭ ‬داکتر‭ ‬معالج‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬نزدیکترین‭ ‬اتاق‭ ‬عاجل‭ ‬مراجعه‭ ‬کند‭.‬

تحریک‭ ‬کننده‭ ‬های‭ ‬مایگرن‭ ‬یا‭ ‬Migraine triggers

سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬میتواند‭ ‬توسط‭ ‬عوامل‭ ‬متعدد‭ ‬تحریک‭ ‬شود‭ ‬مانند‭: ‬سترس‭ ‬یا‭ ‬فشار‭ ‬روحی،‭ ‬فعالیت‭ ‬فزیکی،‭ ‬خستگی،‭ ‬بیخوابی،‭ ‬گرسنگی،‭ ‬بوی‭ ‬ها،‭ ‬مواد‭ ‬کیمیاوی‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬دواها‭ ‬

لست‭ ‬بعضی‭ ‬مواد‭ ‬تحریک‭ ‬کننده‭ ‬مایگرن‭:‬

‭- ‬بعضی‭ ‬مواد‭ ‬دیگر‭ ‬مانند‭: ‬

الکهول،‭ ‬ترک‭ ‬کافئین‭ ‬‭(‬Caffeine withdrawal‭)‬،‭ ‬نایتریت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نایترایت‭ ‬ها،‭ ‬تغییرات‭ ‬هورمونی،‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار،‭ ‬تخمگذاری‭ ‬یا‭ ‬تبیض

‭(‬Ovulation‭)‬،‭ ‬گرفتن‭ ‬هورمون‭ ‬مانند‭ ‬پروجسترون،‭ ‬منبهات‭ ‬حسی‭ ‬‭(‬Sensory Stimuli‭)‬،‭ ‬روشنی‭ ‬شدید،‭ ‬روشنی‭ ‬چشمک‭ ‬زننده‭ ‬‭(‬Flickering light‭)‬،‭ ‬بوی‭ ‬ها،‭ ‬آواز‭ ‬ها،‭ ‬سروصدا‭ ‬و‭ ‬غالمغال‭.‬

نزد‭ ‬خانمها‭ ‬مایگرن‭ ‬میتواند‭ ‬با‭ ‬پائین‭ ‬آمدن‭ ‬نارمل‭ ‬سویه‭ ‬استروجن‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬تحریک‭ ‬شود‭ (‬مایگرن‭ ‬قاعدگی‭ ‬یا‭ ‬Menstrual Migraine‭)‬‭.‬

اگر‭ ‬شخص‭ ‬فکر‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬دوای‭ ‬مشخصی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬میگیرد‭ ‬باعث‭ ‬تحریک‭ ‬مایگرن‭ ‬میشود‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬داکتر‭ ‬معالج‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬امکان‭ ‬با‭ ‬دوای‭ ‬دیگر‭ ‬تعویض‭ ‬گردد‭.‬

یادداشت‭ ‬کردن‭ ‬سردردی‭ ‬‭(‬Headache Diary‭)‬

اشخاصی‭ ‬که‭ ‬سردردی‭ ‬متکرر‭ ‬و‭ ‬شدید‭ ‬دارند‭ ‬یادداشت‭ ‬کردن‭ ‬اوقات‭ ‬سردردی‭  ‬برای‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬ممکن‭ ‬کمک‭ ‬کننده‭ ‬باشد‭. ‬

چیزهایی‭ ‬که‭ ‬یادداشت‭ ‬شود‭:‬

سردردی‭ ‬چطور‭ ‬شروع‭ ‬میشود؟

سردردی‭ ‬چقدر‭ ‬دوام‭ ‬می‭ ‬کند؟

موقعیت‭ ‬سردردی؟

شدت‭ ‬سردردی؟

قبل‭ ‬از‭ ‬بوجود‭ ‬آمدن‭ ‬سردردی‭ ‬چه‭ ‬کاری‭ ‬کردید؟

قبل‭ ‬از‭ ‬سردردی‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬خوردید؟

آیا‭ ‬سردردی‭ ‬با‭ ‬گرفتن‭ ‬دوا‭ ‬تسکین‭ ‬شد؟

این‭ ‬یادداشت‭ ‬در‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬عوامل‭ ‬محرکه‭ ‬سردردی‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬چه‭ ‬چیز‭ ‬سردردی‭ ‬را‭ ‬تسکین‭ ‬میدهد‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

خُمار‭ ‬مایگرینی‭ (‬Postdrome‭)‬‭:‬

‭ ‬آخرین‭ ‬مرحلهٔ‭ ‬مایگرن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میتواند‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬ساعت‭ ‬الی‭ ‬۲۴‭ – ‬۴۸‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬سردردی‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭. ‬پُست‭ ‬دروم‭ ‬نزد‭ ‬همه‭ ‬واقع‭ ‬نمیشود‭ ‬ولی‭ ‬میتواند‭ ‬نزد‭ ‬۸۰‭ ‬فیصد‭ ‬مریضان‭ ‬واقع‭ ‬شود‭. ‬اعراض‭ ‬معمول‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬شامل‭: ‬خستگی،‭ ‬دلبدی،‭ ‬حساسیت‭ ‬مقابل‭ ‬روشنی،‭ ‬گیجی،‭ ‬درد‭ ‬بدن‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬در‭ ‬تمرکز‭ ‬فکری‭ ‬باشد‭.‬

تداوی‭ ‬مایگرن‭:‬

نظر‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬و‭ ‬تکرر‭ ‬مایگرن‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬تداوی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭:‬

۱‭ – ‬تداوی‭ ‬حاد‭(‬Acute Treatment‭) ‬یا‭(‬Abortive Tx‭)‬یا‭ ‬در‭ ‬نطفه‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬سردردی

۲‭ – ‬تداوی‭ ‬وقایوی‭ (‬Preventive Treatment‭)‬

تداوی‭ ‬مربوط‭ ‬است‭ ‬به‭: ‬

تکرر‭ (‬frequency‭) ‬سردردی،‭ ‬شدت‭ (‬Sevirity‭) ‬سردردی‭ ‬و‭ ‬اعراض‭ ‬سردردی‭ ‬

بسیاری‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬شان‭ ‬مایگرن‭ ‬دوامدار‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬ممکن‭ ‬به‭ ‬هردو‭ ‬تداوی‭ ‬یعنی‭ ‬تداوی‭ ‬حاد‭ ‬و‭ ‬تداوی‭ ‬وقایوی‭ ‬ضرورت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬

تداوی‭ ‬حاد‭ ‬Abortive Treatment‭:‬

‭ ‬یعنی‭ ‬تداوی‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬غرض‭ ‬تسکین‭ ‬آنی‭ ‬سردردی‭ (‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬سردردی‭ ‬در‭ ‬نطفه‭) ‬هنگام‭ ‬وقوع‭ ‬آن‭ ‬گرفته‭ ‬میشود‭.‬

تداوی‭ ‬وقایوی‭ ‬Preventive‭ ‬Treatment‭:‬

تداوی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬منظم‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬روزانه‭ ‬گرفته‭ ‬میشود‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬حملات‭ ‬مایگرن‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬جلوگیری‭ ‬نماید‭.‬

درمان‭ ‬کامل‭ ‬سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬میتواند‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬مشکل‭ ‬باشد‭.‬تداوی‭ ‬ممکن‭ ‬زمانی‭ ‬بیشتر‭ ‬مؤثر‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مجرد‭ ‬احساس‭ ‬آمدن‭ ‬سردردی‭ ‬دوا‭ ‬بدون‭ ‬معطلی‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬

اشخاصی‭ ‬که‭ ‬سردردی‭ ‬با‭ ‬اورا‭ (‬Aura‭) ‬دارند‭ ‬یک‭ ‬علامه‭ ‬هشداردهندهٔ‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مجرد‭ ‬احساس‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬دوای‭ ‬مایگرن‭ ‬گرفته‭ ‬شود

اورا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬روشنی‭ ‬مثل‭ ‬چشمک‭ ‬زدن‭ ‬،‭ ‬دیدن‭ ‬نور‭ ‬شدید،‭ ‬تاریک‭ ‬شدن‭ ‬دید،‭ ‬احساس‭ ‬یک‭ ‬بوی‭ ‬،‭ ‬بی‭ ‬حسی‭ ‬،‭ ‬ضعف‭ ‬یا‭ ‬مشکل‭ ‬در‭ ‬صحبت‭ ‬کردن‭ ‬باشد‭. ‬

دواها‭ ‬تداوی‭ ‬مایگرن‭:‬

‭- ‬تسکین‭ ‬کننده‭ ‬های‭ ‬درد‭ ‬Pain Relievers

حملات‭ ‬مایگرن‭ ‬خفیف‭ ‬ممکن‭ ‬به‭ ‬دواهای‭ ‬ضد‭ ‬درد‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬آنها‭ ‬بدون‭ ‬نسخهٔ‭ ‬داکتر‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬اند‭ ‬جواب‭ ‬دهد‭ ‬مثل‭ ‬دواهای

‭ ‬Over the counter‭ ‬یا‭ ‬OTC‭.‬

این‭ ‬دواها‭ ‬شامل‭:‬

اسپرین‭ ‬Asprin

استامینوفن‭ ‬Acetaminophen‭ ‬یا‭ ‬تایلنول‭ ‬یا‭ ‬پاراسیتامول

دواهای‭ ‬غیرستیروئیدی‭ ‬ضدالتهاب‭ ‬یا

‭ ‬Non‭-‬steroidall Anti-inflammatory Drugs‭ ‬یا‭ ‬SAIDs‭: ‬مانند‭: ‬

ایبوپروفن‭ ‬یا‭ ‬Advil‭ – ‬Motrin‭ ‬

نپراکسن‭ ‬یا‭  ‬Aleve‭ ‬یا‭ ‬Naprosyn

یکی‭ ‬از‭ ‬NSAIDs‭ ‬بنام‭ ‬Indomethacin‭ ‬یا‭ ‬Indocin‭ ‬یا‭ ‬Tivorbex‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میتواند‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شیاف‭ ‬مقعدی‭ ‬نزد‭ ‬آنانی‭ ‬که‭ ‬دلبدی‭ ‬و‭ ‬استفراغ‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دوا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دهن‭ ‬گرفته‭ ‬نمیتواننداستفاده‭ ‬شود‭.‬

بعضی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دواهای‭ ‬تسکین‭ ‬کننده‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬ترکیب‭ ‬با‭ ‬کافئین‭ (‬Caffeine‭) ‬نیز‭ ‬موجود‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬مؤثریت‭ ‬دوا‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬میسازد‭.‬مثلاً‭ ‬اگزیدرن‭ (‬Excedrin‭) ‬که‭ ‬حاوی‭ ‬استامینوفن‭ – ‬اسپرن‭ – ‬کافئین‭ ‬است‭.‬

مُسَکِن‭ ‬ها‭ (‬Pain Relievers‭) ‬معمولاً‭ ‬برای‭ ‬مایگرن‭ ‬خفیف‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬تجویز‭ ‬میشوند‭.‬

اما‭ ‬این‭ ‬دواها‭ ‬نباید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬بصورت‭ ‬مداوم‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬زیرا‭ ‬گرفتن‭ ‬زیاد‭ ‬و‭ ‬دوامدار‭ ‬دوا‭ ‬میتواند‭ ‬باعث‭ ‬سردردی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬گرفتن‭ ‬دوا‭ ‬یا‭ ‬Medication-Over use headache‭ ‬یا‭ ‬Rebound headache‭ ‬یا‭ ‬Chronic daily‭ ‬headaches‭ ‬شود‭.‬

اگر‭ ‬سردردی‭ ‬با‭ ‬گرفتن‭ ‬یک‭ ‬دوا‭ ‬تسکین‭ ‬شده‭ ‬میتوان‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دوا‭ ‬استفاده‭ ‬کرد،‭ ‬ولی‭ ‬بشرطی‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬۱‭ – ‬۲‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬گرفته‭ ‬نشود‭. ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬تاریخچهٔ‭ ‬التهاب‭ ‬معده

‭(‬Gastritis‭)‬،‭ ‬زخم‭ ‬های‭ ‬معده‭ ‬یا‭ ‬قرحه‭ ‬معدی‭ ‬معایی،‭ ‬امراض‭ ‬گرده،‭ ‬تشوش‭ ‬خونریزی‭ ‬یا‭ ‬Bleeding‭ ‬دارند‭ ‬بایداز‭ ‬گرفتن‭ ‬اسپرین‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مستحضرات‭ ‬NSAIDs‭ ‬خودداری‭ ‬نمایند‭.‬

ترپتان‭ ‬ها‭ ‬Triptans

اگر‭ ‬مایگرن‭ ‬مقابل‭ ‬مسکنات‭ ‬جواب‭ ‬نداده‭ ‬و‭ ‬سردردی‭ ‬بهتر‭ ‬نشود‭ ‬داکتر‭ ‬معالج‭ ‬دواهای‭ ‬مشخص‭ ‬مایگرن‭ ‬یا‭ ‬Migraine-specific‭ ‬را‭ ‬تجویز‭ ‬می‭ ‬نمایند‭. ‬این‭ ‬دواها‭ ‬میکانیزمی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مایگرن‭ ‬توسط‭ ‬آن‭ ‬بوجود‭ ‬میآید‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬آنرا‭ ‬برهم‭ ‬میزند‭.‬

این‭ ‬دواها‭ ‬شامل‭ ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬دواهایی‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬بنام‭ ‬ترپتان‭ ‬ها‭ ‬یا‭ ‬Triptans‭ ‬یادمیشوند‭. ‬مثال‭ ‬های‭ ‬آن‭:‬

سیوماترپتان‭ ‬Sumatriptan‭ ‬یا‭ ‬Imitrex،‭  ‬Almotriptan Axert،‭ ‬Eletriptan Relpax،‭ ‬Frovatriptan‭ ‬Frova،‭ ‬Naratriptan Amerge،‭ ‬Rizatriptan Maxalt،‭ ‬Sumatriptan/naproxen sodium Treximet،‭ ‬Zolmitriptan Zomig

‭ ‬ترپتان‭ ‬های‭ ‬فمی‭ ‬‭(‬Oral‭)‬‭: ‬سیوماترپتان‭ ‬و‭ ‬زولماترپتان‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬سپری‭ ‬انفی‭ ‬یا‭ ‬بینی‭ ‬نیز‭ ‬موجود‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬سیوماترپتان‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬زرقی‭ ‬هم‭ ‬موجود‭ ‬است‭.‬

استفاده‭ ‬ترپتن‭ ‬ها‭ ‬معمولاً‭ ‬به‭ ‬۹‭ ‬روز‭ ‬یا‭ ‬کمتر‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬محدود‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬سردردی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬استفادهٔ‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬دوا‭ ‬یا‭ ‬Medication overuse headache‭ ‬جلوگیری‭ ‬بعمل‭ ‬آید‭.‬

اشخاصی‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬ترپتن‭ ‬ها‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭:‬

خانم‭ ‬های‭ ‬حامله،‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬مایگرن‭ ‬نیمه‭ ‬فلج‭ ‬یا‭ ‬Hemiplegic‭ ‬Migraine‭ ‬دارند‭ (‬یک‭ ‬تشوش‭ ‬نادر‭ – ‬سردردی‭ ‬با‭ ‬ضعیفی‭ ‬عضلات‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬بدن‭)‬،‭ ‬مایگرن‭ ‬بزیلیر‭ (‬Basilar Migraine‭) ‬که‭ ‬یک‭ ‬شکل‭ ‬نادر‭ ‬مایگرن‭ ‬است،‭ ‬فشار‭ ‬خون‭ ‬کنترول‭ ‬ناشده،‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬تاریخچه‭ ‬امراض‭ ‬مشخص‭ ‬قلبی‭ ‬دارند،اشخاصی‭ ‬که‭ ‬تاریخچه‭ ‬سکته‭ ‬دماغی‭ (‬Stroke‭) ‬دارند‭.‬

اعراض‭ ‬معمول‭ ‬سیموترپتن‭ ‬زرقی‭:‬

درد‭ ‬ناحیهٔ‭ ‬زرقی،‭ ‬گنگسیت،‭ ‬احساس‭ ‬گرمی،‭ ‬سوزنک‭ ‬زدن‭ ‬در‭ ‬دستها‭ ‬و‭ ‬پاها‭ ‬که‭ ‬اکثراً‭ ‬متعاقب‭ ‬زرق‭ ‬دوا‭ ‬دیده‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬نیم‭ ‬ساعت‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬میروند‭.‬این‭ ‬دواها‭ ‬نزد‭ ‬اکثریت‭ ‬مریضان‭ ‬مصؤن‭ ‬هستند‭ ‬سیموترپتن‭ ‬انشاق‭ ‬انفی‭ ‬‭(‬Nasal‭ ‬Spray‭)‬‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تابلیت‭ ‬تاثیر‭ ‬سریعتر‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬زرقی‭ ‬عوارض‭ ‬جانبی‭ ‬کمتر‭ ‬دارد‭. ‬عارضه‭ ‬جانبی‭ ‬معمول‭ ‬آن‭ ‬ذایقهٔ‭ ‬ناخوشآیند‭ ‬است‭.‬

دواهای‭ ‬ضد‭ ‬دلبدی‭ ‬Anti-nausea meds

برای‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬مایگرن‭ ‬با‭ ‬دلبدی‭ ‬و‭ ‬استفراغ‭ ‬دارند‭ ‬میتوان‭ ‬دوا‭ ‬زرقی‭ ‬وریدی‭ ‬یا‭ ‬عضلی‭ ‬داد‭.‬

این‭ ‬دواها‭ ‬در‭ ‬کلنیک‭ ‬یا‭ ‬شفاخانه‭ ‬داده‭ ‬میشوند‭:‬

‭- ‬میتوکلوپراماید‭ (‬Metoclopramide‭)‬،‭ ‬کلورپرومزین‭ (‬Chlorpromazine‭)‬،‭ ‬پروکلورپرومزین‭ (‬Prochlorpromazine‭) ‬دواهای‭ ‬فمی‭ ‬ضددلبدی‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬دواهای‭ ‬فمی‭ ‬مایگرن‭ ‬داده‭ ‬میشوند‭.‬

دواهای‭ ‬گروپ‭ ‬Ditan‭:‬

لسمیدیتان‭ (‬Lasmiditan Reyvow‭)‬

لاسمیدیتان،‭ ‬اولین‭ ‬دوای‭ ‬این‭  ‬گروپ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬تأیید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬،‭ ‬یک‭ ‬دوای‭ ‬غیراپوئید‭/‬غیر‭ ‬مخدر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دوزهای۵۰‭ ‬میلیگرم،‭ ‬۱۰۰‭ ‬میلی‭ ‬گرام‭ ‬و‭ ‬۲۰۰‭ ‬میلی‭ ‬گرام‭ ‬تجویز‭ ‬میشود‭.‬

گروپ‭ ‬نهی‭ ‬کننده‭ ‬های‭ (‬CGRP‭)‬‭ ‬یا

Calcitonin Gene-Related Peptide antagonists‭:‬

گروپ‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬دواهای‭ ‬مایگرن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬مریضانی‭ ‬که‭ ‬سردردی‭ ‬مکرر،‭ ‬وقفوی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مزمن‭ ‬دارند،‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭. ‬اولین‭ ‬دسته‭ ‬دواهایی‭ ‬که‭ ‬غرض‭ ‬تداوی‭ ‬هدفمند‭ ‬برای‭ ‬وقایه‭ ‬و‭ ‬پیشگیری‭ ‬مایگرن‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬دواها‭ ‬انتقال‭ ‬درد‭ ‬را‭ ‬بلاک‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

ارگات‭ ‬Ergots‭:‬

دواهای‭ ‬مخصوص‭ ‬تداوی‭ ‬مایگرن‭ ‬است‭.‬

دایهایدروارگات‭ ‬امین‭ ‬Dihydroergotamine‭:‬‭ ‬این‭ ‬دوا‭ ‬بشکل‭ ‬انشاق‭ ‬انفی‭ (‬Nasal Spray‭) ‬برای‭ ‬مایگرن‭ ‬خفیف‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬و‭ ‬بشکل‭ ‬داخل‭ ‬وریدی‭ ‬برای‭ ‬مایگرن‭ ‬شدید‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭.‬

ارگات‭ ‬امین‭ ‬Ergotamine‭:‬‭ ‬

این‭ ‬دوا‭ ‬کمتر‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬تابلیت‭ ‬فمی‭ ‬و‭ ‬رکتال‭ ‬موجود‭ ‬است‭. ‬بعضاً‭ ‬در‭ ‬سردردی‭ ‬های‭ ‬مایگرن‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬۴۸‭ ‬ساعت‭ ‬دوام‭ ‬میکند‭ ‬تجویز‭ ‬میگردد‭.‬ارگات‭ ‬امین‭ ‬معمولاً‭ ‬بشکل‭ ‬ترکیبی‭ ‬با‭ ‬کافئین‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭.‬

دکسامیتازون‭ ‬Dexamethasone‭:‬

یک‭ ‬گلوکوکورتیکوئید‭ (‬ستیروئید‭)‬‌‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬دواهای‭ ‬ضدمایگرن‭ ‬حاد‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬خطر‭ (‬Recurrence‭) ‬عود‭ ‬یا‭ ‬برگشت‭ ‬سردردی‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬میسازد‭. ‬این‭ ‬دوا‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬زرق‭ ‬داخل‭ ‬وریدی‭  ‬در‭ ‬شفاخانه‭ ‬یا‭ ‬کلنیک‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭.‬

نیورومادیولیشن‭ ‬Neuromodulation‭:‬

آله‭ ‬هایی‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬امواج‭ ‬مقناطیسی‭ ‬و‭ ‬امواج‭ ‬برقی‭ ‬مغز‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬عصبی‭ ‬را‭ ‬تنبیهه‭ ‬میکنند‭.‬

این‭ ‬دوا‭ ‬ها‭ ‬نزد‭ ‬مریضانی‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭ ‬که‭:‬

که‭ ‬نمیخواهند‭ ‬دواهای‭ ‬ضدمایگرن‭ ‬را‭ ‬بگیرند‭.‬

دوای‭ ‬ضدمایگرن‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬نمیتوانند‭.‬

سردردی‭ ‬مقابل‭ ‬دواها‭ ‬جواب‭ ‬نمیدهد‭.‬

چندین‭ ‬نوع‭ ‬این‭ ‬آله‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نسخه‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬بعضی‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬شفاخانه‭ ‬استعمال‭ ‬میشوند‭.‬

تداوی‭ ‬وقایوی‭ ‬Preventive Treatment

تداوی‭ ‬وقایوی‭ ‬غرض‭ ‬کم‭ ‬ساختن‭ ‬حملات‭ ‬مایگرن‭ ‬نزد‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬حملات‭ ‬متکرر،‭ ‬دوامدار‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬شدید‭ ‬دارند،‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭. ‬مدت‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برمیگیرد‭ ‬تا‭ ‬تاثیرات‭ ‬کامل‭ ‬دوا‭ ‬آشکار‭ ‬شود‭. ‬از‭ ‬دوز‭ ‬پائین‭ ‬شروع‭ ‬و‭ ‬آهسته‭ ‬آهسته‭ ‬مقدار‭ ‬دوا‭ ‬بلند‭ ‬برده‭ ‬میشود‭.‬

تغییرات‭ ‬در‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬Lifestyle changes‭:‬

حفظ‭ ‬الصحه‭ ‬خواب‭ ‬Sleep hygiene،‭ ‬عدم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کافئین،‭ ‬عدم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬الکهول،‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬سگرت‭ ‬و‭ ‬مستحضرات‭ ‬تنباکو،‭ ‬نگاه‭ ‬نکردن‭ ‬به‭ ‬صفحهٔ‭ ‬تلفون‭ ‬و‭ ‬آلات‭ ‬مشابه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬خواب،‭ ‬گرفتن‭ ‬غذای‭ ‬صحی‭ ‬و‭ ‬خوردن‭ ‬غذا‭ ‬روزانه‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬معین،‭ ‬پروگرام‭ ‬منظم‭ ‬سپورت‭ ‬روزانه‭.‬

دواهای‭ ‬بلاک‭ ‬کنندهٔ‭ ‬بیتا‭ ‬Beta Blockers‭:‬

این‭ ‬دوا‭ ‬اصلاً‭ ‬برای‭ ‬تداوی‭ ‬فشار‭ ‬بلند‭ ‬خون‭ ‬بکار‭ ‬میروند‭: ‬میتوپرولول‭ ‬Metoprolol،‭ ‬پروپرانولول‭ ‬Propranolo،‭ ‬تیمولول‭ ‬Timolol‭.‬

عوارض‭ ‬جانبی‭ ‬ممکنه‭:‬

دپریشن‭ ‬یا‭ ‬انحطاط‭ ‬روحی،‭ ‬ناتوانی‭ ‬جنسی‭ ‬نزد‭ ‬مردها‭ (‬Impotence‭)‬‭ ‬

دواهای‭ ‬ضددپریشن‭ ‬Antidepressant Meds‭:‬

ترای‭ ‬سایکلیک‭ ‬های‭ ‬انتی‭ ‬دپرسنت‭ ‬Tricyclic Antidepressants‭ ‬برای‭ ‬وقایه‭ ‬مایگرن‭ ‬توصیه‭ ‬میشود‭ ‬مانند‭:‬

امیترپتلین‭(‬Amitriptyline‭) ‬یا‭ (‬Elavil،‭ ‬نورترپتلین‭ ‬Nortriptyline‭ ‬و‭ ‬دوکسی‭ ‬پن‭ ‬Doxepin‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬دوایی‭ ‬مفاد‭ ‬Amitriptyline‭ ‬در‭ ‬وقایه‭ ‬مایگرن‭ ‬ثابت‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬در‭ ‬بارهٔ‭ ‬دو‭ ‬دوای‭ ‬دیگر‭ ‬معلومات‭ ‬کمتر‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬است‭.‬

عوارض‭ ‬جانبی‭ ‬معمول‭ ‬گروپ‭ ‬انتی‭ ‬دپرسانت‭ ‬ترایسایکلیک‭:‬

خواب‭ ‬آلودگی‭ (‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬توصیه‭ ‬میشود‭ ‬این‭ ‬دواها‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬خواب‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭)‬،‭ ‬خشکی‭ ‬دهن،‭ ‬قبضیت،‭ ‬تپش‭ ‬قلب‭ ‬

‭(‬Palpitations‭)‬،‭ ‬گرفتن‭ ‬وزن،‭ ‬مغشوش‭ ‬شدن‭ ‬رویت،‭ ‬گیچی‭ ‬‭(‬confusion‭)‬‭ ‬مخصوصاً‭ ‬نزد‭ ‬اشخاص‭ ‬مسن‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬میتواند‭.‬

دواهای‭ ‬ضد‭ ‬اختلاج‭ ‬یا‭ ‬ضدصرعه‭ ‬یا‭ ‬سیژر‭:‬

والپروئیت‭ ‬‭(‬‭ ‬Valproate Divalproex‭) ‬و‭ ‬توپیرومیت

‭(‬Topiramate Topamax‭) ‬دو‭ ‬دوای‭ ‬ضدصرعه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬وقایه‭ ‬مایگرن‭ ‬رول‭ ‬دارد‭.‬

اعراض‭ ‬جانبی‭ ‬ولپروئیت‭:‬

گرفتن‭ ‬وزن،‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬موی‭ ‬و‭ ‬اعراض‭ ‬جانبی‭ ‬توپیرومیت‭: ‬

خستگی،‭ ‬دلبدی،‭ ‬تغییر‭ ‬ذایقه،‭ ‬کم‭ ‬اشتهایی،‭ ‬اسهال،‭ ‬باختن‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬عوارض‭ ‬جانبی‭ ‬جدی‭ ‬مانند‭ ‬مشکل‭ ‬در‭ ‬فکر‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬فکری‭.‬

هر‭ ‬دو‭ ‬دوای‭ ‬فوق‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬حامله‭ ‬مضاد‭ ‬استطباب‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬باعث‭ ‬نواقص‭ ‬میشود‭.‬

گروپ‭ ‬نهی‭ ‬کننده‭ ‬های‭ ‬‭(‬CGRP‭) ‬

Calcitonin Gene-Related‭ ‬Peptide antagonists

گروپ‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬دواهای‭ ‬مایگرن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬مریضانی‭ ‬که‭ ‬سردردی‭ ‬مکرر،‭ ‬وقفوی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مزمن‭ ‬دارند،‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭. ‬

اولین‭ ‬دسته‭ ‬دواهایی‭ ‬که‭ ‬غرض‭ ‬تداوی‭ ‬هدفمند‭ ‬برای‭ ‬وقایه‭ ‬و‭ ‬پیشگیری‭ ‬مایگرن‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دواها‭ ‬انتقال‭ ‬درد‭ ‬را‭ ‬بلاک‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

این‭ ‬دواها‭ ‬نزد‭ ‬اشخاصی‭ ‬استفاده‭ ‬میگردد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استعمال‭ ‬وقایوی‭ ‬بیتابلاکرها،‭ ‬انتی‭ ‬دپرسانت‭ ‬ها،‭ ‬دواهای‭ ‬ضدصرعه‭ ‬جواب‭ ‬نگویند‭.‬

ارینومت‭ ‬Erenumab،‭ ‬فریمن‭ ‬زومب‭  ‬Fremanezumab‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬کانزومب‭ ‬Galcanezumab،‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬دواها‭ ‬بشکل‭ ‬زرقی‭ ‬میباشند‭.‬

کلسیم‭ ‬چینل‭ ‬بلاکرز‭ ‬Calcium channel blockers‭:‬

اصلاً‭ ‬دوای‭ ‬ضد‭ ‬فشار‭ ‬بلند‭ ‬خون‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬وقایه‭ ‬مایگرن‭ ‬بطور‭ ‬وسیع‭ ‬استعمال‭ ‬میشود‭. ‬مانند‭: ‬ویراپمل‭ ‬Verapamil‭ ‬و‭ ‬نایفدیفین‭ ‬extended releas Nifedipine‭  ‬

ویراپمل‭ ‬معمولاً‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬انتخاب‭ ‬اول‭ ‬وقایوی‭ ‬مایگرن‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭ ‬زیرا‭ ‬اعراض‭ ‬جانبی‭ ‬کمتر‭ ‬دارد‭. ‬موثریت‭ ‬بلاک‭ ‬کننده‭ ‬های‭ ‬چینل‭ ‬کلسیم‭ ‬ممکن‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬زمان‭ ‬کمتر‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بلندبردن‭ ‬دوز‭ ‬یا‭ ‬تغییر‭ ‬با‭ ‬دوای‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬بهتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

بوتاکس‭ ‬Botox‭:‬

بوتولینیوم‭ ‬تاکسین‭ ‬‭(‬Botulium Toxin A‭)‬‭: ‬ماده‭ ‬سمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬باکتری‭ ‬ساخته‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬فلج‭ ‬گذری‭ ‬عضلات‭ ‬میشود‭. ‬شواهدی‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بوتاکس‭ ‬ممکن‭ ‬نزد‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬مایکرن‭ ‬مزمن‭ (‬اعراض‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬۱۵‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ) ‬دارند‭ ‬مفید‭ ‬باشد‭.‬

بوتاکس‭ ‬زمانی‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬دواها‭ ‬استعمال‭ ‬شده‭ ‬ولی‭ ‬موثر‭ ‬نبوده‭ ‬باشند‭.‬

بوتاکس‭ ‬در‭ ‬تداوی‭ ‬حاد‭ ‬موثر‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬بوتاکس‭ ‬نزد‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬تکرر‭ ‬حملات‭ ‬نزد‭ ‬شان‭ ‬کم‭ ‬است‭ ‬منحیث‭ ‬دوا‭ ‬وقایوی‭ ‬استفاده‭ ‬نمیشود‭.‬

مایگرین‭ ‬قاعدگی‭ ‬یا

‭ ‬Menstrual‭ ‬Migraines‭:‬

میگرن‭ ‬زمان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬یا‭ ‬مایگرن‭ ‬قاعدگی‭ ‬میگرنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬شروع‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬نزد‭ ‬زنان‭ ‬اتفاق‭ ‬می‭ ‬افتد‭ (‬معمولاً‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ختم‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭). ‬فکر‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬مایگرن‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کاهش‭ ‬طبیعی‭ ‬سویهٔ‭ ‬استروجن‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬اتفاق‭ ‬می‭ ‬افتد،‭ ‬تحریک‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬منسترل‭ ‬مایگرنز‭ ‬یا‭ ‬سردردی‭ ‬مایگرن‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬انواع‭ ‬مایگرن‭ ‬دوام‭ ‬طولانی‭ ‬تر‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬شدیدتر‭ ‬و‭ ‬مقابل‭ ‬تداوی‭ ‬معندتر‭ ‬است‭. ‬زنان‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬میگرن‭ ‬قاعدگی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬اوقات‭ ‬یعنی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭  ‬نیز‭ ‬دچار‭ ‬مایگرن‭ ‬شوند‭.‬‭ ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬موارد،‭ ‬مایگرن‭ ‬زمان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬دارای‭ ‬اورا‭ ‬نمیباشد،‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬مواقع‭ ‬زن‭ ‬مایگرن‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬اورا‭  ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

تداوی‭ ‬مایگرن‭ ‬زمان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭:‬

تداوی‭ ‬ابتدایی‭ ‬میاگرن‭ ‬حاد‭ ‬زمان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬مثل‭ ‬تداوی‭ ‬مایگرنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حالات‭ ‬غیر‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬واقع‭ ‬میشود‭. ‬تداوی‭ ‬های‭ ‬وقایوی‭ ‬برای‭ ‬میگرن‭ ‬زمان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬میتواند‭ ‬غیر‭ ‬اختصاصی‭ ‬باشد‭ (‬یعنی‭ ‬تداوی‭ ‬که‭ ‬منبهات‭ ‬یا‭ ‬تحریک‭ ‬کننده‭ ‬های‭ ‬هورمونی‭ ‬مایگرن‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬نمیدهد‭.‬‭) ‬و‭ ‬یا‭ ‬تداوی‭ ‬خاص‭ ‬باشد‭ ‬یعنی‭ ‬تداوی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬هورمون‭ ‬ها‭.‬

با‭ ‬تدابیر‭ ‬غیر‭ ‬اختصاصی،‭ ‬مؤفقیت‭ ‬تداوی‭ ‬مربوط‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬توانایی‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬قابل‭ ‬اعتماد‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭. ‬لذا‭ ‬زنان‭ ‬با‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬نامنظم‭ ‬کاندید‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬تداوی‭ ‬نیستند‭.‬موجودیت‭ ‬حالاتی،‭ ‬مثل‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬نامنظم،‭ ‬آندومتریوزس‭ (‬حالتی‭ ‬که‭ ‬نسجی‭ ‬که‭ ‬طبقه‭ ‬داخلی‭ ‬رحم‭ ‬را‭ ‬پوش‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬رحم‭ ‬یعنی‭ ‬حوصله‭ ‬و‭ ‬بطن‭ ‬موجود‭ ‬باشد‭)  ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬کنترول‭ ‬حمل‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬روش‭ ‬تداوی‭ ‬وقایوی‭ ‬رول‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬تداوی‭ ‬وقایوی‭ ‬مایگرین‭ ‬ممکن‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬عده‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬مایگرن‭ ‬قاعدگی‭ ‬قابل‭ ‬پیشبینی‭ ‬دارند‭ ‬مفید‭ ‬و‭ ‬مؤثر‭ ‬باشد‭.‬

انتخاب‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬تداوی‭ ‬شامل‭:‬

استفاده‭ ‬از‭ ‬دوا‭ ‬های‭ ‬ضد‭ ‬التهابی‭ ‬غیر‭ ‬استروئیدی‭ ‬مانند‭ ‬ایبوپروفن‭ (‬بروفن‭/‬موترن‭) ‬و‭ ‬یا‭ ‬ناپروکسن‭ ‬یا‭ ‬نپورسن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دواهای‭ ‬گروپ‭ ‬ترپتان‭ ‬ها‭ ‬مانند‭ ‬فرواتریپتان‭ ‬Frovatriptan،‭ ‬سوماتریپتان‭ ‬یا‭ ‬ناراتریپتان

‭ 

Back to top button