ولادی/ نسائی

لكه‭ ‬های ‬جلدی ‬زمان‭ ‬حمل

چرا‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬قهویی‭ ‬رنگ‭ ‬جلدی‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬حامله‭ ‬تظاهر‭ ‬میکند؟

حمل‭ ‬بمثابه‭ ‬پروسه‭ ‬فزیولوژیک‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬قبول‭ ‬گردیده‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬بخاطر‭ ‬باید‭ ‬داشت،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سلسله‭ ‬تغیرات‭ ‬مؤقت‭ ‬ویا‭ ‬دایمی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬اعضأ‭ ‬بدن‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬حامله‭ ‬همراه‭ ‬میباشد‭. ‬تغیرات‭ ‬جلدی‭ ‬برنگ‭ ‬های‭ ‬قهویی‭ ‬تاریک‭ ‬دروجه‭ ‬و‭ ‬بطن‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬باردار‭ ‬نیز‭ ‬یکی‭ ‬ازاین‭ ‬جمله‭ ‬تغیراتی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬اکثریت‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬آنرا‭ ‬درزمان‭ ‬حامله‭ ‬گی‭ ‬تجربه‭ ‬مینمایند‭.‬‭ ‬برای‭ ‬دانستن‭ ‬اینکه‭ ‬چرا‭ ‬تغیرات‭ ‬جلدی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حمل‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬باردار‭ ‬بوجود‭ ‬میاید،‭ ‬بهتراست‭ ‬تا‭ ‬مروری‭ ‬مختصری‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جلد‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬تا‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬جلد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬بخوبی‭ ‬دانست‭.‬

جلد‭ ‬بزرگترین‭ ‬عضوه‭ ‬بدن‭ ‬ماست،که‭ ‬تمام‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬مستورساخته‭ ‬وساختنمانهای‭ ‬داخلی‭ ‬بدن‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬بیرونی‭ ‬محافظت‭ ‬مینماید‭. ‬جلد‭ ‬دارای‭ ‬سه‭ ‬طبقه‭ (‬سطحی،‭ ‬متوسط‭ ‬وعمیق‭)‬‭ ‬میباشد،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬غدوات‭ ‬کوچک‭ ‬عرقیه،‭ ‬ناخن،‭ ‬رشته‭ ‬های‭ ‬عصب‭ ‬حسی‭ ‬و‭ ‬پیاز‭ ‬مو‭ ‬را‭ ‬جا‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬نکته‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬فراموش‭ ‬کرد،‭ ‬هرگاه‭ ‬آسیب‭ ‬جلدی‭ ‬به‭ ‬طبقه‭ ‬عمیق‭ ‬جلد‭ ‬نفوذ‭ ‬یا‭ ‬سرایت‭ ‬نماید‭ ‬برعلاوه‭ ‬تخریب‭ ‬ساختمانهای‭ ‬فوق‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬شد‭ ‬سبب‭ ‬ایجاد‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬دایمی‭ ‬در‭ ‬جلد‭ ‬ناحیه‭ ‬ماووفه‭ ‬میگردد‭ ‬مانند‭ ‬شقوق‭ ‬جراحی،‭ ‬سوختگی‭ ‬ها‭ ‬وغیره‭….‬‭ ‬

ضخامت‭ ‬جلد‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬مختلف‭ ‬بدن‭ ‬متفاوت‭ ‬بوده‭ ‬بطورمثال‭ ‬درقسمت‭ ‬پلک‭ ‬چشمان‭ ‬دارای‭ ‬کمترین‭ ‬ضخامت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬کری‭ ‬پاها‭ ‬بیشترین‭ ‬ضخامت‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬میباشد‭.‬‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬دیگرجلد،‭ ‬خاصیت‭ ‬ارتجاعی‭ ‬آنست،‭ ‬که‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬‭(‬محیطی‭ ‬و‭ ‬داخلی‭) ‬میتواند‭ ‬متوسع‭ (‬بزرگ‭) ‬و‭ ‬یا‭ ‬هم‭ ‬منقبض‭ (‬کوچک‭) ‬گردد‭. ‬جلد‭ ‬در‭ ‬تنظیم‭ ‬حرارت‭ ‬بدن‭ ‬نقش‭ ‬عمده‭ ‬داشته،که‭ ‬با‭ ‬تعرق‭ ‬میتوان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬جلد‭ ‬اشاره‭ ‬داشت‭.‬‭ ‬جلد‭ ‬مانند‭ ‬سایراعضأ‭ ‬بدن‭ ‬یک‭ ‬عضو‭ ‬آسیب‭ ‬پذیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬خوش‭ ‬اختلالات‭ ‬یا‭ ‬بیماری‭ ‬های‭ ‬گوناگون‭ ‬میشود،‭ ‬مانند‭ ‬تغیر‭ ‬رنگ،‭ ‬تفلسات،‭ ‬تخریب‭ ‬حجرات‭ ‬و‭ ‬ضایعات‭ ‬وسیع‭ ‬‭(‬سوختگی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬جروحات‭ ‬جنگی‭).‬

‭* ‬تغیرات‭ ‬جلدی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بارداری‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬حامله‭ ‬تأسس‭ ‬میکند‭ ‬میتواند‭ ‬بطورمؤقتی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هم‭ ‬دایمی‭ ‬باشد‭. ‬

بطور‭ ‬مثال‭ ‬توسع‭ ‬تدریجی‭ ‬جلد‭(‬بخصوص‭ ‬درقسمت‭ ‬بطن‭)‬،‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ظهور‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬قهوه‭ ‬یی‭ ‬رنگ‭ ‬در‭ ‬وجه‭ ‬وپیشانی‭ ‬که‭ ‬بنام‭ ‬کلوزما‭ ‬یا‭ ‬ماسک‭ ‬بارداری‭ ‬مسمی‭ ‬است،‭ ‬هم‭ ‬چنان‭ ‬تیره‭ ‬شدن‭ ‬رنگ‭ ‬اریولا‭(‬نوک‭ ‬پستانها‭)‬،‭ ‬ازجمله‭ ‬تغیراتی‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬مؤقت‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بارداری‭ ‬نزد‭ ‬خانمها‭ ‬بنابر‭ ‬تغیرات‭ ‬فزیولوژیک‭ ‬وهورمونی‭ ‬بوجود‭ ‬میاید،‭. ‬بخاطرباید‭ ‬داشت،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تغیرات‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ختم‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬نارمل‭ ‬رجعت‭ ‬پذیر‭ ‬میباشد،‭ ‬بدین‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬جلد‭ ‬بطن‭ ‬خانم‭ ‬حامله‭ ‬که‭ ‬درجریان‭ ‬پروسه‭ ‬بارداری‭ ‬بنابر‭ ‬نشونما‭ ‬جنین‭ ‬دررحم،‭ ‬وسعت‭ ‬کسب‭ ‬نموده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ولادت‭ ‬یا‭ ‬ختم‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬بشکل‭ ‬تدریجی‭ ‬جمع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بحالت‭ ‬نارمل‭ ‬خود‭ ‬رجعت‭ ‬میکند‭. ‬همینطور‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬قهوه‭ ‬یی‭ ‬رنگ‭ ‬‭(‬کلوزما‭ ‬یا‭ ‬ماسک‭ ‬بارداری‭)‬،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روی‭ ‬و‭ ‬پیشانی‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬حامله‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬تغیرات‭ ‬هورمونی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بارداری‭ ‬بوجود‭ ‬میاید‭ ‬با‭ ‬ختم‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬با‭ ‬تعادل‭ ‬دوباره‭ ‬سویه‭ ‬هورمنی‭ ‬نیزبرطرف‭ ‬میگردد‭.‬

‭* ‬آیا‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬سبب‭ ‬تغیرات‭ ‬جلدی‭ ‬دایمی‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬میگردد؟

پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬بلی‭ ‬میباشد‭!‬‭ ‬درجریان‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬خطی‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬های‭ ‬قهویی،‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬گلابی‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬بطن،‭ ‬سُرین‭ ‬و‭ ‬بازوان‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬باردار‭ ‬پدیدار‭ ‬میگردد،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تخریشات‭ ‬جلدی‭ ‬مرتبط‭ ‬میدانند‭ ‬گویا‭ ‬دراثرخراشیدن‭ ‬جلد‭ ‬ناحیه‭ ‬با‭ ‬ناخن‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬بارداری‭ ‬باشد،‭ ‬که‭ ‬حقیقت‭ ‬امرچنین‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬شقوق‭ ‬کوچک‭ ‬کتلات‭ ‬شحمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تحت‭ ‬جلد‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

حجرات‭ ‬شحمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬جلد‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬بنام‭ ‬شحم‭ ‬تحت‭ ‬الجلدی‭ ‬یاد‭ ‬میگردد،‭ ‬مقدار‭ ‬یا‭ ‬ضخامت‭ ‬این‭ ‬شحم‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬مختلف‭ ‬بدن‭ ‬متفاوت‭ ‬میباشد‭. ‬زمانیکه‭ ‬افزایش‭ ‬سریع‭ ‬وزن‭ ‬که‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬کشش‭ ‬جلدی‭ ‬همراه‭ ‬باشد‭ ‬شقوقی‭ ‬را‭ ‬دراین‭ ‬طبقه‭ ‬شحمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬جلد‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬بوجود‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬که‭ ‬کتلات‭ ‬شحمی‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬شیارها‭ ‬یا‭ ‬خالیگاه‭ ‬های‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬جلد‭ ‬تشکیل‭ ‬داده،‭ ‬که‭ ‬بشکل‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬قهویی‭ ‬رنگ‭ ‬یا‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬گلابی‭(‬نظر‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬جلد‭)‬،‭ ‬بمشاهده‭ ‬می‭ ‬رسد‭. ‬

این‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬جلدی‭ ‬خطی‭ ‬شکل‭ ‬بیشترنزد‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬باردارکه‭ ‬دارای‭ ‬اندام‭ ‬باریک‭ ‬میباشند‭ ‬دیده‭ ‬میشود‭. ‬چون‭ ‬ساختمان‭ ‬بدن‭ ‬ایشان‭ ‬بخصوص‭ ‬جلد‭ ‬بدن‭ ‬اینها‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬پروسه‭ ‬بادرای‭ ‬بدرستی‭ ‬وسعت‭ ‬نیافته‭ ‬و‭ ‬کشش‭ ‬جلد‭ ‬بطن‭ ‬ایشان‭ ‬سبب‭ ‬شقوق‭ ‬درشحم‭ ‬تحت‭ ‬الجلدی‭ ‬میگردد،‭ ‬که‭ ‬بشکل‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬خطی‭ ‬در‭ ‬بطن‭ ‬خانمها‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬حمل‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬باختم‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬رجعت‭ ‬ننموده‭ ‬همان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بشکل‭ ‬دایمی‭ ‬باقی‭ ‬میماند‭.‬

چطور‭ ‬از‭ ‬بروز‭ ‬این‭ ‬لکه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بارداری‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرد؟‭ ‬

طوریکه‭ ‬در‭ ‬نخست‭ ‬نیزاشاره‭ ‬گردید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬جلد‭ ‬خاصیت‭ ‬ارتجاعی‭ ‬آنست،‭ ‬ولی‭ ‬فراموش‭ ‬نباید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬کشش‭ ‬بیش‭ ‬ازحد‭ ‬جلد‭ ‬نمیتواند‭ ‬هماهنگی‭ ‬کامل‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬بطور‭ ‬مثال‭ ‬باافزایش‭ ‬سریع‭ ‬وزن‭ ‬شما‭ ‬میتوانید‭ ‬این‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬جلدی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬همانا‭ ‬شقوق‭ ‬تحت‭ ‬الجلدی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬بازوان،‭ ‬ساق‭ ‬پاها‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬سرین‭ ‬شخص‭ ‬نیز‭ ‬مشاهده‭ ‬کرد‭.‬

باوجود‭ ‬اینکه‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬بمثابه‭ ‬حالت‭ ‬فزیولوژیک‭ ‬نارمل‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬قبول‭ ‬گردیده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬بعضاً‭ ‬سبب‭ ‬بروز‭ ‬مشکلات‭ ‬مدید‭ ‬نزد‭ ‬مادران‭ ‬باردار‭ ‬نیز‭ ‬میگردد‭ ‬مانند،‭ ‬تزاید‭ ‬فشار‭ ‬خون،‭ ‬دیابت‭ ‬حاملگی،‭ ‬تراکم‭ ‬مایعات‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬بند‭ ‬دست‭ ‬ها،‭ ‬سؤ‭ ‬هاضمه‭ ‬و‭ ‬بلاخره‭ ‬تغیرات‭ ‬جلدی‭ ‬موقت‭ ‬و‭ ‬دایمی‭.‬

‭*‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بروز‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بارداری‭ ‬بهتراست‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬نکات‭ ‬ذیل‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬خاصتاً‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬اندام‭ ‬باریک‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬نخست‭ ‬ایشان‭ ‬باشد‭.‬‭ ‬

مرطوب‭ ‬نگهداشتن‭ ‬متداوم‭ ‬جلد‭ ‬

خودداری‭ ‬از‭ ‬پرخوری‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭) ‬افزایش‭ ‬وزن(‬

خودداری‭ ‬از‭ ‬گرفتن‭ ‬شاور‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬سرد

بهترین‭ ‬و‭ ‬موثرترین‭ ‬روش‭ ‬برای‭ ‬مرطوب‭ ‬نگهداشتن‭ ‬سطح‭ ‬جلد‭ ‬بخصوص‭ ‬نواحی‭ ‬بطنی،‭ ‬سرین‭ ‬و‭ ‬بازوان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مستحضرات‭ ‬مرطوب‭ ‬کنند‭(‬کریم،‭ ‬روغن‭ ‬و‭ ‬غیره‭…) ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بارداری‭ ‬است‭. ‬خانم‭ ‬های‭ ‬حامله‭ ‬باید‭ ‬بعد‭ ‬ازماه‭ ‬سوم‭ ‬الی‭ ‬ختم‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬جلد‭ ‬بدن‭ ‬خویش‭ ‬بخصوص‭ ‬نواحی‭ ‬بطنی‭ ‬را‭ ‬بطورمتداوم‭ ‬مرطوب‭ ‬نگهدارد،‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نائیل‭ ‬آمدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مقصد‭ ‬میتوانند‭ ‬ازمستحضرات‭ ‬مانند‭ ‬روغن‭ ‬زیتون‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬

با‭ ‬مرطوب‭ ‬نگهداشتن‭ ‬جلد‭ ‬کشش‭ ‬حاصله‭ ‬‭(‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬رحم‭)‬،‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬جلد‭ ‬خاصیت‭ ‬ارتجاعی‭ ‬بیشتر‭ ‬را‭ ‬بخود‭ ‬اختیار‭ ‬میدارد‭ ‬وبا‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬شقوق‭ ‬در‭ ‬شحم‭ ‬تحت‭ ‬الجلدی‭ ‬نیز‭ ‬جلوگیری‭ ‬بعمل‭ ‬می‭ ‬آورد‭.‬

با‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬فوق‭ ‬پروسه‭ ‬حمل‭ ‬بدون‭ ‬آسیب‭ ‬جلدی‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬ایجاد‭ ‬لکه‭ ‬های‭ ‬دایمی‭ ‬خطی‭ ‬شکل‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬نیز‭ ‬میتواند‭ ‬زیبایی‭ ‬جلد‭ ‬بطن‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬بدارد‭.‬

Back to top button