مقالات
Trending

خوف (Phobia) چیست ؟

از شوخی، با این گروپ افراد اجتناب گردد !!!

خوف یا فوبیا نوعی از اخلال اضطرابی است، که باعث می شود فرد نسبت به یک موقعیت، موجود زنده، مکان یا شی خاصی، ترس شدید و احساس خطر اغراق آمیز یا غیر واقعی از خود نشان دهد.
این گروپ افراد توأم با ترس و اضطراب به زندگی یومیه خود ادامه می‌دهند، خطری را که در ذهن خود تجسم نموده اند برای خود یک تهدید بزرگ تلقی می نمایند، که این حالت سبب میشود تا این افراد از تجمعات و فعالیت های اجتماعی دوری بجویند.

خوف یا فوبیا میتواند بعد از صدمات دماغی، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدره و یاهم تجربه ای ناخوشایند قبلی نزد افراد ایجاد گردد. که این حالت تاثیرات منفی را در روابط اجتماعی، تعلیمی و قابلیت های منحصر به فرد آنها ببار و متاثر می سازد.

انواع معمول خوف یا فوبیا میتواند قرار ذیل باشد:

– کلاستروفوبیا: ترس از قرار گرفتن در فضای تنگ
– آئروفوبیا، ترس از پرواز و ارتفاعات بلند
– زوفوبیا، ترس از حیوانات
– اگروفوبیا، ترس از مکان های پرازدحام
– هایدروفوبیا، ترس از آب
– تنه توفوببا، ترس از مرگ
– نیکتوفوبیا، ترس از تاریکی
و ده ها حالت دیگری که افراد بنابر تجارب ناخوشایند از آن متاثر و خوف را در ذهن ایشان ایجاد می نماید.

این افراد با مواجه شدن با شی یا محل که از آن خوف دارند، احساس خطر بزرگ را بخود نسبت داده، هیجانی و پریشان بنظر می رسند. کوشش می نمایند تا از محل یا موقعیت که برایشان خوف را ایجاد نموده هرچه عاجل دوری و آنجا را ترک نمایند.

چطور میتوان فرد که خوف/فوبیا دارد، را شناسایی کرد؟

شایع ترین علامت فوبیا، هیجانی شدن یا به اصطلاح طبی حمله پانیک است که نزد این افراد ایجاد شده و دارای علائم ذیل میباشد:
– تپش قلبی ، ضربان شدید قلب
– نفس تنگی
– تکلم سریع یا ناتوانی در صحبت کردن
– خشکی دهن
– ناراحتی معده، حالت تهوع
– افزایش و یا سقوط فشار خون
– لرزش بدن و عرق ریزی توأم با ضعف در واقعات شدید

تداوی:

این افراد نیاز به حمایت روانی  دارند، همینطور اجتناب از مواجه شدن به موقعیت ها و یا شی که از آن خوف دارند کمک کننده میباشد.
ارایه مشاوره برای فرد که متأثر از حالت است مثمر تمام شده است.

تداوی دوایی را زمانی نزد این افراد آغاز مینمایم که مشاوره مثمر واقع نگردیده و یا حالت فوبیا شدید دارند.

بخاطر باید داشت، که شوخی با این گروپ افراد میتواند فرد را حتی تا سرحد مرگ  بکشاند. ازینرو از شوخی باآنها اجتناب شود.

نوت؛ فوبیا علائم متفاوتی با بیماری های روانی (شیزوفرنی) دارد. طوریکه در شیزوفرنی، افراد دارای توهمات دیداری و شنیداری، هذیانات، پارانوئید، و علائم بی نظم می‌باشند.

Back to top button